2015. sze 27.

Az egymondatos programpárt

írta: Gyirán István
Az egymondatos programpárt

Az emberek legtöbbje világosan látja, hogy a jelenlegi politikai-gazdasági rendszer rossz, embertelen, nem a választók érdekét szolgálja. Annyira rossz, hogy számos más, ettől sokkal jobbat is ki lehetne találni, ezzel nincs is semmi probléma. A nagy kérdés csak az, hogy miként tudnánk elérni a megváltoztatását.

Tisztában kell lenni azzal, hogy a népakarat ténylegesen négyévenként egyszer, a választások alkalmával nyilvánul meg. Pl. a jelenlegi kormánypárti koalíció kb. 2,2 millió szavazattal áll az ország élén. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi rendszer megváltoztatását csak hasonló nagyságrendű szavazó támogatásával tehetjük meg. Egyébként a legjobb gondolatok is csak teljesületlen vágyak maradnak, közben pedig a politikai favágók nyírják tovább a nemzetünket. Fontos, hogy a nemzetért tenni akarók ennek tükrében vizsgálják meg nemzetépítő javaslataikat, és próbálják reálisan megbecsülni, mi az esélye annak, hogy ilyen számú szavazót a programjuk mögé állítsanak.

Látható, hogy a hatalom teljesen elvágta a civilkezdeményezések előtti lehetőséget ahhoz, hogy a politikai életbe beleszóljanak. A politika a közösség életének szabályozását jelenti, de a demokratikus máz ellenére ez a terület teljes egészében a pártok uralma alá van rendelve. Ebből következik, hogyha valaki meghatározó módon akarja a politikai életet befolyásolni, akkor pártot kell alapítania. Viszont azt is látjuk, hogy a hatalmi körön kívül alakult pártoknak az esélye a választásokon nulla. Az emberek nem tudnak semmit az alapítókról, nem tudják, mennyire megbízhatóak, mit tudnának megvalósítani a tetszetős programjukból,…stb. E sok bizonytalansági tényező miatt a választók legtöbbje nem is foglalkozik az új, ismeretlen pártokkal, nem ülnek le tanulmányozni programjaikat. Abból élnek, amit a média eléjük tesz. A hatalom kezében lévő média pedig nem szemérmeskedik, gátlástalanul szajkózza az emberek arcába azt, amit a hatalom diktál. Ez ma a magyar valóság.

E kilátástalanság ellenére mégsem lehet mást tenni, mint pártot alapítani, mert ez az egyetlen szervezet, amin keresztül hatással lehet lenni a politikai életre. Ez világos és megkérdőjelezhetetlen. Minden más civil próbálkozás csak látszatmegoldás, haszontalan időhúzást jelent. A közösség életét meghatározó szabályok a törvényhozásban születnek, a civilszervezetek között pedig egyedül a pártoknak adatik meg a jog, hogy képviselőjelölteket állítsanak, és rajtuk keresztül a törvényhozásba beleszóljanak. Így a képviseleti rendszer megváltoztatása is csak a pártokon keresztül valósítható meg, ezért kell pártot alapítani. De nem szokványos pártot, hanem egy programpártot, amelynek egyetlen programja egyetlen mondatban megfogalmazható, és amelyet az emberek könnyen megértenek és magukévá tesznek. A program lényege a szabadmandátum eltörlése. A szabadmandátum a világ legnagyobb átverése, mert azt jelenti, hogy az ezzel felhatalmazott képviselő azt tesz a választóival, amit akar, olyan törvényeket hoz számukra, amilyeneket akar, és a tettéért nem tartozik a választóknak semmilyen felelősséggel. Normális esetben ilyen felhatalmazást senkinek sem ad az ember! A hatalommal megalkuvó társadalomtudósok a néppel mégis azt érzékeltetik, hogy a szabadmandátum egy normális, működő intézmény, ami lehetőséget ad arra, hogy a választó akarata az ország életében érvényesüljön.

Az alapítandó pártnak erről az átverésről kell felvilágosítania az embereket, és meg kell fogalmaznia egy olyan képviseleti rendszert, ami tartalmaz garanciákat arra, hogy a választó akarata a törvényhozásban a jelenleginél sokkal jobban érvényesüljön. Erre legjobb példát a svájci típusú közvetlen demokráciánál láthatunk, tehát van előttünk egy működő példa, ami bizonyítja, hogy a demokratikus hatalomgyakorlás a jelenlegitől sokkal hatékonyabban is megvalósítható.

A képviselők ellenőrzése ellen, vagyis a szabadmandátum mellett érvelni nagyon nehéz, mert ellenkezik a józanésszel. A szavazás során a választó és a képviselő között lényegében egy ráutaló magatartással kötött szerződéses kapcsolat jön létre. Egy szerződésben pedig mindkét félnek vannak jogai és kötelezettségei, és a szerződésszegésnek vannak következményei. Ezzel szemben a választással kötött szerződéses viszonyban a képviselőnek nincs számon kérhető kötelezettsége, csak joga van. Mire van joga? - És íme a politikai és jogalkotási nonszensz: joga van arra (is), hogy a választóval kötendő szerződéses feltételeket egyoldalúan és teljes körűen meghatározza!! Így alakulhatott ki az az abszurd állapot, hogy tudniillik a szerződés teljesítéséből származó minden következmény a választót terheli. Ez kérem az arcátlanság teteje. Nagy pofátlanság, nagy átvágás, de működik. Országokat, nemzeteket lehet lerabolni, romba dönteni – törvényesen, a számonkérés legkisebb kockázata nélkül.

Nem kérdés, hogy ennek a lehetetlen állapotnak véget kell vetni. A hatalom birtokosának, a népnek, valahogyan ellenőriznie kell a törvényhozást. Erre jó példát láthatunk a svájci hatalomgyakorlás rendszerében. Svájcban nincs migránsválság, mert a nép – egy 2014-es népszavazáson – kemény bevándorlás ellenes törvényeket hozott. Svájc megmutatja, hogy létezhet olyan demokrácia, ahol valóban a nép uralkodik.

A programpárt célja, hogy ernyőszervezetként összefogja az alapvetően jó szándékú, de szétforgácsolt nemzeti törekvéseket. Ez kell legyen a közös nevezője minden tisztességes szándékú nemzeti erőnek, mert ez a program gyorsan, gyökeresen és törvényesen megoldja az összes nemzeti erő érdekérvényesítési problémáját.

 A nemzeti oldalnak erre a programra össze kell fognia, és a választásokat megnyerve a néppel közösen meg kell alkotni egy új, egészséges képviseleti rendszert. Ezt követően – mondjuk 2019-ben – ki kell írni az új képviseleti rendszer szerinti választásokat. Ezután a programpárt megszűnik, és minden nemzeti erő folytathatja ott a munkáját, ahol abbahagyta, képviselheti a saját programját immár nyugodt szívvel, mert a legfontosabbat megtettük: a nemzetet a megalázó társadalmi helyzetéből felszabadítottuk, a választókat visszahelyeztük az emberi személyiséget illető méltóságba.

Ha ettől valakinek jobb és reálisabban megvalósítható programja van, követjük. Ha viszont nincs, csatlakozzon hozzánk!

Gyirán István
http://nephatalom.blog.hu/

Szólj hozzá